Obchodné podmienky

Rozsah platnosti

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú len zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok www.alonia.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") a predajcom Tomáš Chovanec, sídlo Záhradnícka 1947, Topoľčany, vedenom v obchodnom registri pod číslom IČO: 46 832 360; DIČ:  1080405447.

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Predajca môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok www.alonia.sk (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.


Informácie o výrobkoch

Starostlivo pripravujeme a uverejňujeme najdôležitejšie informácie o našich produktoch. Zverejňujeme ich najmä vo forme opisov, založených na informáciách od dodávateľov alebo vo forme fotografii, ktoré čo najlepšie reprezentujú výrobky. 

Fotografie rastlín sú ilustračné a nezodpovedajú skutočnému stavu rastliny. V prípade dotazu na aktuálny stav rastlín nás neváhajte kontaktovať.

 

Ceny

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. V prípade ak bude doprava prebiehať štandardným dopravcom, tak cena bude uvedená v súhrne objednávky. Pokiaľ sa bude jednať o nadmernú objednávku, budeme Vás s cenou dopravy kontaktovať. Poplatok za doručenie ja závislý od množstva a veľkosti objednávaného tovaru. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase Vašej objednávky.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená.


Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich produktov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii, sa zaväzujeme, že Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky  s návrhom alternatívneho riešenia objednávky. 

Zakúpený tovar je dodávaný na Slovensko. V prípade, že chcete doručiť tovar do inej krajiny kontaktujte nás. Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. 

Tovar dostupný skladom bude expedovaný po prijatí platby v prípade platby prevodom. Pri platbe na dobierku a platbou cez internet bude tovar odoslaný pri najbližšom expedičnom termíne. Expedičný deň je spravidla pondelok z dôvodu zabezpečenia maximálneho komfortu pre expedované rastliny.  Počas pracovného týždňa je možnosť viac krát zopakovať pokus o doručenie a je to prevencia státia rastlín u dopravcu počas víkendu. 

Predajca nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major). V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať. 

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a prípadne uviesť každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. V prípade živých rastlín nás kontaktujte pre inštrukcie ako odoslať rastlinný materiál.


Novinky

  • Pierko pre ženícha
    Pierko pre ženícha

    Pierko pre ženícha bolo vytvorené na želanie ku svadobnej kytici....

  • Svadobná kytica
    Svadobná kytica

    Prekrásna svadobná kytica v jemných pastelových farbách, ktorá vám milé...